Dokumenty

Podręcznik KSM

 

Wzory dokumentów

Protokół z wyborów kierownictwa
Protokół z wyborów Kierownictwa (pobierz)

Protokół z wyborów Kierownictwa (z komisją rewizyjną)
Protokół z wyborów Kierownictwa (z Komisją Rewizyjną) – pobierz

Zmiana księdza asystenta
Zmiana Księdza Asystenta

Wzór rocznego sprawozdania z działalności Oddziału
Wzór rocznego sprawozdania z działalności Oddziału – pobierz doc)

Protokół z zebrania założycielskiego Oddziału
Protokół z zebrania założycielskiego oddziału

Protokół z zebrania założycielskiego koła

Deklaracja członkowska

Obrzęd ślubowania

 

 

Podjęte Uchwały:

Uchwały Zarządu

Uchwały Zjazdu Diecezjalnego