Modlitewny FlashMob

Jak podaje Wikipedia flash mob (ang. dosł. błyskawiczny tłum), to określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą nieznani sobie ludzie znający jedynie jej termin i planowane działanie. Zazwyczaj akcje takie organizowane są za pośrednictwem Internetu lub SMSów.

„Modlitewny Flash Mob” to przedsięwzięcie, które posiada odpowiednią dawkę spontaniczności, lecz będzie odbywać się w określonym miejscu i czasie. Przed trzema laty na rynku legnickim stanął namiot modlitewny krucjaty 40 Dni dla Życia. Przez całą dobę trwała tam modlitwa o zaprzestanie aborcji. Wspólna modlitwa połączyła wówczas co najmniej 6000 osób. W ubiegłym roku zainicjowany został „Modlitewny Flash Mob”, który stał się mocnym świadectwem i jednoczył poprzez wspólną modlitwę nie tylko zaangażowanych, ale też przypadkowych przechodniów.

W tym roku pragniemy ponownie zaprosić do wspólnej publicznej modlitwy, która odbywać się będzie pod pomnikiem bł. Jana Pawła II. Codziennie od 18 lutego do 28 marca, czyli przez 40 dni – cały Wielki Post, o godzinie 15:00 będziemy inicjować tam modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego.

„Modlitewny Flash Mob” odbywać się będzie w duchowej łączności z modlącymi się w krucjacie 40 Dni dla Życia w kraju i za granicą – zwłaszcza modlącymi się w tym czasie pod klinikami aborcyjnymi w USA. Intencją wspólnej modlitwy będzie prośba o zaprzestane aborcji i pokój na świecie.