Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, najważniejszy dzień KSM-owicza – święto patronalne. Tego dnia w Katedrze Legnickiej przyjęliśmy w poczet swoich członków troje kandydatów. Do tego wydarzenia przygotowywali się oni cały rok m.in. uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych KSM, służąc pomocą Zarządowi przy organizacji dzieł diecezjalnych, dbając o dobre imię stowarzyszenia.

Kilka miesięcy zdobywali również wiedzę nt. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, po czym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z Prezesem Zarządu przeprowadzili egzamin. Nie było łatwo, ale dla chcącego, nic trudnego. Z różnymi wynikami, ale wszyscy otrzymali wynik pozytywny!

    Do uroczystości 27 KSM-owiczów przygotowywało się w szczególny sposób. Uczestniczyliśmy w Rekolekcjach Formacji Apostolskiej, które odbyły się w Osłej i trwały 3 dni. Konferencje księdza Asystenta przeplatane były warsztatami z zarządzania czasem i komunikacji personalnej.  Tworzyliśmy własną hierarchię wartości, jako ludzi związanych z kościołem, następnie uczyliśmy się planować swój czas, uwzględniając nasze temperamenty. Zdobywaliśmy wiedzę nt. komunikacji otwartej oraz umiejętność dialogu pozytywnego.

  Zwieńczeniem rekolekcji była uroczysta Msza Święta w katedrze. Przewodniczył w niej biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Wszystkim obecnym na Mszy serdecznie dziękujemy!

Anna Zenka
Skarbnik Zarządu KSM DL
Redaktor Naczelny Wzrastania Legnickiego