Taize

Czym jest Taize? To maleńka wioska we Francji, gdzie ponad 70 lat temu brat Roger założył ekumeniczną wspólnotę braci, której filarem jest poszukiwanie komunii z Bogiem w modlitwie i bycie zaczynem pokoju i zaufania. Wspólnota braci z Taize organizuje Europejskie Spotkania Młodych, które odbywają się co roku (na przełomie grudnia i stycznia) w jednym z europejskich miast. Tym razem będzie to Ryga.

    Do tej pory przygotowania odbywały się w oparciu o „punkty przygotowań”. Tzn., że wiele osób świeckich i Księży ofiarowało swoją pracę, aby tysiące młodych osób mogło w pełni brać udział w spotkaniach. Korzystając z doświadczenia innych krajów europejskich podjęto decyzję, by sposób prowadzenia przygotowań znacznie uprościć. Dlatego od tego roku:

1. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane bezpośrednio w Taizé zarówno od organizatorów mniejszych lub większych grup, jak i od osób indywidualnych.  System zgłoszeń on-line będzie dostępny dla każdego już w połowie września po wejściu na odpowiednią stronę wspólnoty w internecie:  http://www.taize.fr/pl_article20311.html

2. W Internecie, na stronach Taizé (http://www.taize.fr/pl_article20785.html) w najbliższym  czasie,  będą zamieszczane informacje o wszelkich inicjatywach i wydarzeniach związanych z pielgrzymką zaufania, podejmowanych w poszczególnych diecezjach, z adresami e-mailowymi do osób, które te inicjatywy podejmują (wspólne modlitwy, wspólnie organizowany przejazd, odwiedziny w miejscach cierpienia i nadziei…).

3. Na stronach Taizé w języku polskim zamieszczane będą od września materiały, które mogłyby pomóc w duchowych przygotowaniach.

    Pielgrzymce zaufania przez ziemię towarzyszy wszędzie modlitwa śpiewem. W Roku Miłosierdzia, po Światowych Dniach Młodzieży, postarajmy się dotrzeć z nią do dzieci osamotnionych, do osób starszych, do uchodźców, do chorych, niepełnosprawnych, więźniów…

                                              brat Marek, brat Wojtek, brat Maciej
                                              siostra Grażyna, siostra Ania (urszulanki w Taizé)