Regulamin Diecezjalnego Turnieju Siatkówki 2019

REGULAMIN

DIECEZJALNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY


I. Organizatorem III Diecezjalnego Turnieju Piłki Siatkowej KSM jest:

– Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działający przy parafii NNMP w Lubinie.

II. Cele:

– Celem turnieju jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego trybu życia.

– W wydarzeniu kierujemy się VIII zasadą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ,,Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny”.

II. Termin i miejsce:

– Wydarzenie rozpocznie się dnia 21 czerwca (18:00) Mszą Świętą w kościele Św. Wojciecha przy ulicy Budowniczych LGOM 18 a skończy 23 czerwca, również Mszą Świętą (około 13:00).

– Hala sportowa, na której rozgrywane będą mecze, znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubinie.

III. Zgłoszenia:

– Maksymalna liczba osób biorąca udział w wydarzeniu jest ograniczona do 60.

– Wysłanie zgłoszeń odbywa się poprzez wysłanie wiadomości pod e-mail ksm.nnmp.lubin@gmail.com do 20.06.2019

Koszt wyniesie 40-50 zł za osobę.

– Drużyny mają składać się z sześciu osób, z czego w każdej drużynie musi być co najmniej jedna osoba płci przeciwnej.

IV. Uczestnictwo:

– Po przybyciu drużyn, przewodniczący grupy idzie do punktu rejestracji (17:00-17:45), który znajduje się na miejscu, aby zapisać drużynę,

– Uregulowanie kosztów obywa się przy rejestracji.

W programie przewidziany jest czas na wspólna modlitwę, integracje i zabawę.

– Uczestnik ma swój śpiwór, karimatę i dobry humor.

– Każdy pomaga osobie potrzebującej.

– Uczestnik zobowiązany/a jest przestrzegać regulaminu obiektu.

– Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział, potrzebują zgody rodziców.

V. Przebieg gry i nagrody:

– Eliminacje będą odgrywać na zasadach ustalonych w dzień przybycia wszystkich drużyn.

– Podczas gry, punkty będzie rozstrzygał sędzia.

– Na koniec zostaną przyznane specjalne wyróżnienia dla zawodników.

– Za zdobyte miejsca przygotowane będą specjalne nagrody i dyplomy z uzyskanymi osiągnięciami.

VI. Dodatkowe:

– Odpowiedzialne za kontakt z uczestnikami oraz w sprawach organizacyjnych ze strony organizatorów są specjalne do tego upoważnione osoby z kierownictwa oddziału.

– Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

– Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników imprezy.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz, w przypadku dużej liczby uczestników, również modyfikacji regulaminu oraz niniejszych postanowień.

– Podpisując regulamin, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach Turnieju Piłki Siatkowej.
– Przez cały czas oraz w miejscu trwania wydarzenia będzie obejmował całkowity zakaz : spożywania oraz posiadania alkoholu i substancji psychoaktywnych, niszczenia przestrzeni, zaśmiecenia oraz zakłócania spokoju.

– Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97, poz. 883) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO ,

– Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyskwalifikacją oraz automatycznym wyrzuceniem z imprezy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *