Dokumenty

Podręcznik KSM

Regulamin Rekolekcji Chrystusa Króla 2021 

regulamin

Dokumenty obowiązujące podczas epidemii

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas spotkań formacyjnych
Procedury bezpieczeństwa (pobierz)

Jednorazowe oświadczenie rodzica
Jednorazowe oświadczenie rodzica (pobierz)

Ankieta wstepnej kwalifikacji
Ankieta wstępnej kwalifikacji (pobierz)

Wzory dokumentów

Protokół z wyborów kierownictwa
Protokół z wyborów Kierownictwa (pobierz)

Protokół z wyborów Kierownictwa (z komisją rewizyjną)
Protokół z wyborów Kierownictwa (z Komisją Rewizyjną)  pobierz

Zmiana księdza asystenta
Zmiana Księdza Asystenta

Wzór rocznego sprawozdania z działalności Oddziału
Wzór rocznego sprawozdania z działalności Oddziału – pobierz doc)

Protokół z zebrania założycielskiego Oddziału
Protokół z zebrania założycielskiego oddziału

Protokół z zebrania założycielskiego koła

Deklaracja członkowska

Obrzęd ślubowania

 

 

Podjęte Uchwały:

Uchwały Zarządu

Uchwały Zjazdu Diecezjalnego