Uchwały Zjazdu Diecezjalnego

Rok 2019:

Uchwała nr 1/ZD/2019 Zjazdu Diecezjalnego KSM DL w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego KSM DL za 2018 rok
Uchwała nr 2/ZD/2019 Zjazdu Diecezjalnego KSM DL w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego KSM DL za 2018 rok
Uchwała nr 3/ZD/2019 Zjazdu Diecezjalnego KSM DL w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Diecezjalnego
Uchwała nr 4/ZD/2019 Zjazdu Diecezjalnego KSM DL w sprawie wprowadzenia Regulaminu Odznaczeń Honorowych
Uchwała nr 5/ZD/2019 Zjazdu Diecezjalnego KSM DL w sprawie wprowadzenia Regulaminu Delegacji

 

Uchwała nr 6/ZD/2019 Zjazdu Diecezjalnego KSM DL w sprawie ujednolicenia wysokości składek członkowskich

Rok 2018:

Uchwała_składkiczłonkowskie

Uchwała nr 1/ZD/2018 Zjazdu Diecezjalnego KSM DL w sprawie ujednolicenia wysokości składek członkowskich