Jak założyć Oddział lub Koło?

Tak naprawdę najważniejsze są Wasze chęci! My jako Zarząd chętnie Wam pomożemy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Ogólnie rzecz biorąc, są dwie drogi zakładania oddziału KSM: odgórna, gdy KSM zakładany jest przez władzę duchowną i oddolna, gdy sama młodzież dąży do powstania oddziału lub koła:

JAK ZAŁOŻYĆ ODDZIAŁ ?

KSM nie może istnieć bez księdza, który jest asystentem kościelnym. W związku z tym, aby założyć oddział, należy znaleźć chętnego księdza lub poprosić księdza proboszcza, by wyznaczył siebie lub innego kapłana do tej funkcji. Następnie należy zapoznać się ze stowarzyszeniem, analizując Statut KSM, podręcznik bądź zapraszając kogoś, kto w KSM-ie działa już dłuższy czas  – w tym właśnie celu skontaktujcie się z nami (ksmdl.zarzad@gmail.com), a my przyjedziemy i wszystko Wam opowiemy.
Późniejszym krokiem jest spotkanie założycielskie połączone z wyborami kierownictwa oddziału i sporządzenie protokołu, który należy przesłać na adres Sekretarza Zarządu (ksmdl.sekretarz@gmail.com). Niezbędną rzeczą jest uczestnictwo w rekolekcjach i Zjazdach Diecezjalnych. Zarząd Diecezjalny wydaje decyzję o powołaniu oddziału. Bez kontaktu z Zarządem Diecezjalnym KSM funkcjonowanie oddziału jest niemożliwe!

 

JAK ZAŁOŻYĆ KOŁO ?

Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia, działającym na równi z oddziałem jest Koło Środowiskowe (por. §7).
Koło KSM może działać w szkole, przy wyższej uczelni, w internacie. Aby założyć np. Koło Internackie, czy Szkolne należy zebrać grupę przynajmniej 5 osób, uzyskać przychylność dyrektora placówki oraz księdza proboszcza parafii, w której ta placówka się znajduje.

Formalnie wygląda to następująco:

  1. Złożyć u Dyrektora placówki pismo zawierające propozycję założenia KSM wraz z listą członków założycieli. Do pisma należy dołączyć Statut KSM.
  2. Przedstawić program planowanych działań na najbliższy rok oraz zapytać o propozycje i sugestie dyrekcji.
  3. Zaproponować opiekuna koła (nauczyciel, katecheta świecki), który reprezentuje KSM przed Radą Pedagogiczną ora Dyrekcją i odwrotnie.
  4. Poprosić o przydzielenie stałego miejsca spotkań.
  5. Pozostałe czynności konstytuujące koło są analogiczne jak przy zakładaniu oddziału KSM (patrz wyżej!)