Patroni KSM

Święty Stanisław Kostka

http://parafia.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2014/03/kostka.jpg

Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w 1550 r. jako syn kasztelana zakroczymskiego. Mając 14 lat został wysłany ze starszym bratem Pawłem do Wiednia. Uczęszczał tam do gimnazjum. Żył intensywnym życiem religijnym.
Od choroby w 1565 r. zdecydowanie zmierzał do realizacji powołania zakonnego. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny, zwłaszcza ojca. By ich uniknąć w 1567 r. uszedł do Bawarii, skąd został skierowany do Rzymu, gdzie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Zachwyciwszy wszystkich swoją duchową dojrzałością
i rozmodleniem zapadł w sierpniu następnego roku na malarię i zmarł późnym wieczorem w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 VIII). W 1670 r. Został ogłoszony błogosławionym, a uroczysta kanonizacja nastąpiła w roku 1726.

 

http://sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/patronka

Błogosławiona Karolina Kózkówna

Urodziła się w 1898 roku w wiosce Wał-Ruda jako czwarte spośród jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzęckiej. Religijna atmosfera domu Kózków w swych różnorodnych autentycznych przejawach łatwością dostrzegana była przez sąsiadów, którzy chętnie schodzili się tutaj na czytanie książek religijnych, śpiewanie pieśni i wspólną modlitwę. Karolina, od wczesnej młodości lubiła się modlić. W każde Maryjne święto udawała się do odległego o 40 kilometrów sanktuarium tucholskiego lub do Odporyszowa. Z wielką radością nosiła w procesjach parafialnych feretron Matki Niepokalanej. Uczyła dzieci czytać i pisać oraz modlitwy z katechizmu.
W dniu 18 listopada 1914 roku poniosła śmierć męczeńską z rąk rosyjskiego żołnierza w obronie czystości.

 

Święto patronalne KSM

Świętem patronalnym KSM jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, które jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Wymowa tej uroczystości jest ogromna, przy tym łatwo czytelna. Jezus jest Panem wszechbytu, Panem czasu i przestrzeni, a więc również Panem człowieka we wszystkich wymiarach jego człowieczeństwa i we wszystkich wymiarach jego życia. Powołanie chrześcijańskie jest powołaniem do uczestnictwa misji Chrystusa, do łączności z Chrystusem-Sługą i Chrystusem-Panem, jest zaproszeniem zarówno do służby, jak i do królowania.