Władze KSM DL

W dniu 16 maja 2018 roku podczas Rekolekcji Patriotycznych pod hasłem ,,Polska – MOJA Ojczyzna” odbyło się posiedzenie Zjazdu Diecezjalnego Stowarzyszenia, którego celem było wybranie na 2 letnią kadencję nowego Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

Poniżej przedstawiamy Wam członków pełniących poszczególne funkcje we władzach naszego Stowarzyszenia wraz z danymi kontaktowymi:

Zarząd Diecezjalny

Dekretem Biskupa Legnickiego ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego Prezesem Zarządu została mianowana:

Aleksandra Zdobylak

Kontakt: ksmdl.prezes@gmail.com Telefon: 607889636

Poszczególne funkcje w Zarządzie Diecezjalnym objęli:

Zastępca Prezesa Zarządu
Ewelina Wołoszyn

Kontakt: ksmdl.prezes@gmail.com

 

Delegat na Krajową Radę Stowarzyszenia
Wojciech Orleski

Kontakt: ksmdl.delegat@gmail.com

 

Sekretarz Zarządu
Katarzyna Marusiak

Kontakt: ksmdl.sekretarz@gmail.com

Zastępca Sekretarza Zarządu
Mateusz Zdobylak

Kontakt: ksmdl.sekretarz@gmail.com

Skarbnik Zarządu
Daria Pańczyszyn

Kontakt: ksmdl.skarbnik@gmail.com

 

Członek Zarządu
Monika Marusiak

Kontakt: ksmdl.czlonek@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów przy próbach kontaktu z poszczególnymi członkami zarządu posiadamy jeszcze wspólny adres mailowy ksmdl.zarzad@gmail.com, przez który możecie się z nami skontaktować. Prosimy wszystkich naszych przyjaciół, sympatyków, seniorów a także ludzi dobrego serca o modlitwę w intencji naszego Zarządu, abyśmy zawsze byli motywowani miłością do Pana Boga, Ojczyzny i bliźnich, aby w naszych wyborach wspierał nas Duch Święty, a Jezus prowadził przez życie w duchu służby, ofiarności i pokory.

Rok 2018 jest  rokiem wielu zmian. Po wielu latach służby w naszym stowarzyszeniu z funkcji Diecezjalnego Asystenta Stowarzyszenia ustąpił
ks. Janusz Wilk, który został powołany do bycia Proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Gościszowie. Dziękujemy ks. Januszowi za lata współpracy, ogrom zaangażowania oraz wszystkie chwile spędzone razem. Zapewniamy o naszej modlitwie i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi w trudach prowadzenia parafialnej wspólnoty.

Dekretem Biskupa Diecezjalnego ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego nowym Asystentem Diecezjalnym został mianowany ks. Tomasz Pązik,
który 3 lata temu przyjął święcenia kapłańskie. Z młodym ciałem i młodą duszą wprowadza w nasze Stowarzyszenie ogrom entuzjazmu, poczucia wspólnoty oraz wiele ciekawych pomysłów. Prosimy  o modlitwę w jego intencji, aby Pan Bóg wspierał go w jego misji asystowania naszemu Stowarzyszeniu.

Diecezjalny Ksiądz Asystent
ks. Tomasz Pązik

Kontakt: asystent.ksmdl@gmail.com Numer telefonu: 609099791