Zarząd KSM DL

Podczas LII Zjazdu Diecezjalnego odbyły się wybory i delegaci oddziałów wybrali członków nowego Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Poniżej przedstawiamy Wam członków pełniących poszczególne funkcje we władzach naszego Stowarzyszenia wraz z danymi kontaktowymi:

Zarząd Diecezjalny

Dekretem Biskupa Legnickiego ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego Prezesem Zarządu została mianowana:

Ewelina Wołoszyn

Kontakt: ksmdl.prezes@gmail.com

Poszczególne funkcje w Zarządzie Diecezjalnym objęli:

Zastępca Prezesa Zarządu
Nikola Mączka

Kontakt: ksmdl.prezes@gmail.com

 

Delegat na Krajową Radę Stowarzyszenia
Dominika Janicka

Kontakt: ksmdl.delegat@gmail.com

 

Sekretarz Zarządu
Katarzyna Marusiak

Kontakt: ksmdl.sekretarz@gmail.com

Zastępca Sekretarza Zarządu
Piotr Tsarakhov

Kontakt: ksmdl.sekretarz@gmail.com

Skarbnik Zarządu
Daria Pańczyszyn

Kontakt: ksmdl.skarbnik@gmail.com

 

Członek Zarządu
Karolina Friedek

Kontakt: ksmdl.czlonek@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów przy próbach kontaktu z poszczególnymi członkami zarządu posiadamy jeszcze wspólny adres mailowy ksmdl.zarzad@gmail.com, przez który możecie się z nami skontaktować. Prosimy wszystkich naszych przyjaciół, sympatyków, seniorów a także ludzi dobrego serca o modlitwę w intencji naszego Zarządu, abyśmy zawsze byli motywowani miłością do Pana Boga, Ojczyzny i bliźnich, aby w naszych wyborach wspierał nas Duch Święty, a Jezus prowadził przez życie w duchu służby, ofiarności i pokory.

W skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Piotr Śliwiak
  • Wojciech Orleski
  • Gabriela Kałuża

Jeżeli chcecie skontaktować się z Komisją Rewizyjną, możecie napisać maila na adres: komisja.rewizyjna.ksmdl@gmail.com.

Rok 2018 jest rokiem wielu zmian. Po wielu latach służby w naszym stowarzyszeniu z funkcji Diecezjalnego Asystenta Stowarzyszenia ustąpił
ks. Janusz Wilk, który został powołany do bycia Proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Gościszowie. Dziękujemy ks. Januszowi za lata współpracy, ogrom zaangażowania oraz wszystkie chwile spędzone razem. Zapewniamy o naszej modlitwie i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi w trudach prowadzenia parafialnej wspólnoty.

Dekretem Biskupa Diecezjalnego ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego nowym Asystentem Diecezjalnym został mianowany ks. Tomasz Pązik. Z młodym ciałem i młodą duszą wprowadza w nasze Stowarzyszenie ogrom entuzjazmu, poczucia wspólnoty oraz wiele ciekawych pomysłów. Prosimy o modlitwę w jego intencji, aby Pan Bóg wspierał go w jego misji asystowania naszemu Stowarzyszeniu.

Diecezjalny Ksiądz Asystent
ks. Tomasz Pązik

Kontakt: asystent.ksmdl@gmail.com Numer telefonu: 609099791