Zarząd KSM DL

Podczas LVI Zjazdu Diecezjalnego odbyły się wybory i delegaci oddziałów wybrali członków nowego Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Poniżej przedstawiamy Wam członków pełniących poszczególne funkcje we władzach naszego Stowarzyszenia wraz z danymi kontaktowymi:

Zarząd Diecezjalny

Dekretem Biskupa Legnickiego ks. Andrzeja Siemieniewskiego Prezesem Zarządu została mianowana:

Ewelina Wołoszyn

Poszczególne funkcje w Zarządzie Diecezjalnym objęli:

Zastępca Prezesa Zarządu
Daria Pańczyszyn

 

Delegat na Krajową Radę Stowarzyszenia
Katarzyna Tsarakhov

 

Skarbnik Zarządu
Martyna Bedełek

 

Sekretarz Zarządu
Grzegorz Jędzierowski

 

Zastępca Sekretarza Zarządu
Hanna Sopotnicka

Członek Zarządu
Nikola Mączka

W razie jakichkolwiek problemów przy próbach kontaktu z poszczególnymi członkami zarządu posiadamy jeszcze wspólny adres mailowy ksmdl.zarzad@gmail.com, przez który możecie się z nami skontaktować. Prosimy wszystkich naszych przyjaciół, sympatyków, seniorów a także ludzi dobrego serca o modlitwę w intencji naszego Zarządu, abyśmy zawsze byli motywowani miłością do Pana Boga, Ojczyzny i bliźnich, aby w naszych wyborach wspierał nas Duch Święty, a Jezus prowadził przez życie w duchu służby, ofiarności i pokory.

W skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Karolina Friedek
  • Karolina Kowal
  • Mariusz Skuza

Jeżeli chcecie skontaktować się z Komisją Rewizyjną, możecie napisać maila na adres: komisja.rewizyjna.ksmdl@gmail.com.

Dnia 9 października roku 2021 podczas obchodów 25-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej, dekretem Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Siemieniewskiego nowym Asystentem Diecezjalnym KSM DL został ksiądz Mateusz Wyspiański.

Prosimy o modlitwę w jego intencji, aby Pan Bóg wspierał go w jego misji asystowania naszemu Stowarzyszeniu.

Diecezjalny Ksiądz Asystent
ks. Mateusz Wyspiański

 
Nowy duszpasterz oznacza także, jakże ciężkie, pożegnanie z dotychczasowym Asystentem Diecezjalnym, księdzem Tomasz Pązik. Wyrażamy wielką wdzięczność, za 3-letnią współpracę z Zarządem i Oddziałem KSM Legnica. Dziękujemy ks. Tomaszowi za  ogrom zaangażowania, wszystkie chwile spędzone razem i budowanie w młodym pokoleniu Królestwa Chrystusowego. Zapewniamy o naszej modlitwie i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi.