KATOLICKE STOWARZYSZNENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ - GODŁO MOCNYCH WARTOŚCI!

WYDARZENIA I FORMACJA

 
Blog Summary Widget

Adres siedziby: 59 - 220 Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1   |   Adres Biura Zarządu: ul. Nadbrzeżna 3, tel. 513 129 362, email: biuro.ksmdl@gmail.com

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad

we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. (Statut, par. 13)

DZIAŁANIA APOSTOLSKIE

KSM NA FACEBOOKU

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

PATRONOWIE

bł. Karolina Kózkówna

św. Stanisław Kostka

JAK ZAŁOŻYĆ KSM?

PARAFIA

SZKOŁA

DOKUMENTY

1. Kontakt z Zarządem Diecezjalnym, który przeprowadzi spotkanie informacyne.

2. Stworzenie grupy zakładającej oddział
i zaproszenie innych - minimum 5 osób
i Ksiądz Asystent.

3. Spotkanie założycielskie w obecności  członków Zarządu Diecezjalnego wytłumaczenie zadań i celów Stowarzyszenia, charakteru organizacji, ustalenie stałego terminu i miejsca spotkań, przeprowadzenie wyborów do kierownictwa oddziału).

4. Zarząd Diecezjalny wydaje decyzję
o powołaniu oddziału.

Koło KSM w szkole może założyć nauczyciel, katecheta, samorząd uczniowski lub studencki czy grupa uczniów lub studentów po wcześniejszej konsultacji
z proboszczem parafii na której znajduje się szkoła. Następnie trzeba:
1. wystąpić do dyrektora szkoły z propozycją założenia Stowarzyszenia w szkole;
2. wręczyć statut KSM;
3. określić warunki działania;
4. zaproponować opiekuna koła lub prosić proboszcza o jego wyznaczenie, może być nim nauczyciel lub katecheta świecki;
5. Poprosić dyrektora szkoły lub rektora uczelni o przydzielenie stałego miejsca spotkań.

DZIEŁA CHARYTATYWNE

LATAWIEC - KOLONIE Z BOGIEM

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

RAJD DLA ŻYCIA

SPOTKANIE MŁODYCH

WZRASTANIE

POMÓŻ POLSKIEJ MŁODZIEŻY

64 1600 1462 0008 0347 8268 4001http://marsz.home.pl/Download/KSM%20DL/PrzelewKSM.jpg

ZOSTAŃ NASZYM SPONSOREM

1%

PRZEKAŻ 1% PODATKU

POLECAMY

KONSPEKTY FORMACYJNE

PIELGRZYMKI

8

kliknij aby pobrać dane do przelewu

OGŁOSZENIA ZARZĄDU

PREZES

ZASTĘPCA PREZESA

ASYSTENT

PRACOWNIK BIURA