LII Zjazd Diecezjalny

“Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg.”
— Jan Paweł II

W dniach od 28. do 29. lutego w parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu odbył się 52. Zjazd Diecezjalny. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą z Drogą Krzyżową. Po kolacji odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie pierwsza część obrad, podczas której zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2019 r., zatwierdzono uchwały i absolutorium oraz przyjęto rezygnację prezesa Aleksandry Zdobylak. W wyniku tego nastąpiło rozwiązanie dotychczasowego składu Zarządu Diecezjalnego. Kolejnego dnia nastąpiły wybory do władz Stowarzyszenia oraz do Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Diecezjalny został wybrany w składzie:
– Ewelina Wołoszyn (oddział św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu)
– Nikola Mączka (Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy)
– Daria Pańczyszyn (Narodzenia NMP w Lubinie)
– Katarzyna Marusiak (św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu)
– Piotr Tsarakhov (św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu)
– Dominika Janicka (Matki Boskiej Częstochowskiej w Gościszowie)
– Karolina Friedek (św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu)

A w skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej weszli:
– Piotr Śliwiak (Narodzenia NMP w Lubinie)
– Wojciech Orleski (św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu)
– Gabriela Kałuża (Narodzenia NMP w Lubinie)

(O dokładnym przydziale funkcji poinformujemy po wyborze Prezesa przez Biskupa Legnickiego i pierwszym spotkaniu Zarządu w zakładce Władze KSM DL.)

W sobotę razem uczestniczyliśmy w Modlitewnym Flashmobie, który odbywa się codziennie do 15 marca o godz. 15.00 pod Bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja w Bolesławcu. Dziękujemy mieszkańcom za obecność oraz wspólną modlitwę, a szczególnie panu Sławomirowi Puciato za obsługę fotograficzną. Następnie odbyła się kolejna tura obrad, podczas której przedstawiono sprawozdanie z Zebrania Krajowej Rady oraz omówiliśmy kalendarium na rok 2020. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze. Jak zwykle nie zabrakło śmiechu oraz pysznych posiłków.
Dziękujemy oddziałowi w Bolesławcu za organizację 52. Zjazdu Diecezjalnego oraz wszystkim przedstawicielom za obecność.

Do zobaczenia!
Dominika.